...dit webportaal wordt bijgehouden door Active Info - meesters in zorg-en welzijnsvoorlichting ....
  tip

Lokale tip over gemeentelijke of vrijwillige dienstverlening:

 

Naam, functie:
E-mail:
Organisatie:
Bij welke gemeente hoort uw tip?:*
Wat is de webpagina? (er moet een lokaal telnr /adres op staan!):*
Onder welke kopje hoort uw tip?:*
Graag overtypen (in kleine letters):*
Captcha

De redactie houdt zich het recht voor, om zonder opgaaf van reden, uw tip niet te plaatsen.

Een plek op de Gouden Zorgkaart

 
We werken o.a. met sponsored content. Dat geldt voor organisaties die onder 'regionaal' vallen en in meerdere gemeenten actief zijn in de provincie Utrecht. 
 
Mogelijkheden:
text only
 
text en logo
 
text only
alle thema's
text en logo
alle thema's
Tekstuele vermelding, max 30 woorden (net als de overige links). Tekstuele vermelding, max 30 woorden met logo in kader. Tekstuele vermelding, max 30 woorden (net als overige links) bij alle thema's. Tekstuele vermelding, max 30 woorden met logo in kader bij alle thema's.
Meer info Meer info Meer info Meer info